RSS

การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

07 มิ.ย.

 

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัยหรือภาพรวมของงานวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาได้เขียนขึ้น ซึ่งหากจำแนกตามความยาวและการตีพิมพ์บทคัดย่อแล้วก็พอจะจำแนกได้เป็นสองประเภทอย่างกว้างๆ

 • บทคัดย่อในวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะมีความยาวประมาณ 300-350 คำหรือไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 • บทคัดย่อในวารสารวิชาการ/งานประชุมวิชาการ จะมีความยาว 100-250 คำ

แต่หากเป็นการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจาก IEEE บทคัดย่ออาจมีความยาวไม่เกิน 50 คำก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่คณะกรรมการหรือวารสารวิชาการกำหนด

ปัญหาที่พบบ่อย ๆ เมื่อนักศึกษาเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ การลำดับความคิด ลักษณะการใช้ภาษา  และจำนวนคำที่ยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป สิ่งแรกที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจก่อนเราไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดของงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้  ดังนั้นควรถามตัวเองก่อนเลยว่า รายละเอียดใดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำเสนอในบทคัดย่อ เช่นจำเป็นต้องใส่ความเป็นมาของงานวิจัยหรือไม่ ? จะทำอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจงานวิจัยมากที่สุด นักศึกษาควรถามตัวเองดังต่อไปนี้นักศึกษาเขียนประโยคนี้เพื่ออะไร เป็นต้น

 • จำเป็นหรือไม่ที่ต้องให้รายละเอียดที่มาของงานวิจัย?
 • งานวิจัยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไร? ทำไมจึงจำเป็นต้องศึกษางานวิจัยเรื่องนี้?
 • งานวิจัยนี้ทำได้อย่างไร มีกระบวนการดำเนินงานวิจัยอย่างไรบ้าง?
 • ผลที่ได้จากงานวิจัยเป็นอย่างไร?
 • จากผลที่ได้มันหมายความว่าอย่างไร สรุปได้อย่างไร หรือนำไปใช้อะไรได้?

หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกประโยคที่เราเขียนในบทคัดย่อภาษาอังกฤษนั้นมีหน้าที่และกลวิธีการเขียนนักศึกษาต้องคิดถึงรูปแบบการเขียนด้วย ลองวิเคราะห์ตัวอย่างข้างล่างดูว่าแต่ละประโยคนั้นมีวัตถุประสงค์ต้องการสื่ออะไรให้แก่ผู้อ่าน

สไลด์1

จากด้านบน เราจะพบว่าองค์ประกอบของบทคัดย่อ จะมี introduction, research methodology,  results, discussion และ conclusion ตามลำดับ สำหรับนักศึกษาไทย เวลาที่เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษมักนิยมเขียนแบบดั้งเดิมกล่าวคือ นิยมการขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษว่า “The purpose of this experiment/survey/paper aims to…..” หรือ        “The objective of this study is to find out……” มากกว่าที่จะเน้นหัวข้อสำคัญ หรือเน้นย้ำถึงจุดเด่นของงานวิจัยของตัวเอง สำหรับงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ มักเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎี จำนวนข้อมูล และปรากฏการณ์ต่างๆที่น่าสนใจดังนั้นนักศึกษาควรถามตัวเองว่า ทำไมงานวิจัยที่เราทำจึงน่าสนใจ และมีจุดเด่นที่อะไร กระบวนการวิจัย ผลการทดลอง กลุ่มประชาการ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ก่อนที่จะเขียนบทคัดย่อ สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดีควรมีคุณลักษณะต่างๆ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • หัวข้อวิจัยน่าสนใจและกำลังเป็นที่สนใจสำหรับสาขานั้นๆ
 • มีการระบุหัวข้อปัญหาในบทคัดย่ออย่างชัดเจน
 • มีการเรียงลำดับความคิดหรือการให้รายละเอียดแก่ผู้อ่านอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • ใช้กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน ถูกไวยากรณ์ ไม่ใช้ภาษาที่หรูหราหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไป

นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาควรศึกษากลวิธีการเขียนบทคัดย่อที่ดีจากแหล่งอื่นๆด้วย แม้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เราสามารถศึกษาวิธีการพัฒนาบทคัดย่อจากแหล่งอื่นได้ สำหรับนักศึกษาคนไหนสนใจเรื่องวิธีการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก web site อื่นได้เช่น

▪    http://graduate.east.spu.ac.th/KM/AcademicWriting(F)/main/mainmenu.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้มีการจัดองค์ความรู้และมีแบบฝึกหัดออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อและส่วนอื่นๆของบทความวิจัยภาษาอังกฤษโดยอธิบายเป็นภาษาไทย รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการศึกษากลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

▪    http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

สำหรับนักศึกษาที่พอจะเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่แน่ใจวิธีการใช้สำนวนต่างๆ สามารถศึกษากลวิธีการเขียนที่ academic phrasebank ของ The University of Manchesterได้ซึ่งจะมีกระบวนการเขียนเน้นย้ำจุดเด่นหรือกระบวนการวิจัยภาษาอังกฤษโดยจำแนกตามหัวข้อต่างๆ เช่น สำนวนที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

สำหรับคนที่ไม่แน่ใจเรื่องทักษะการเขียนสามารถลองใช้โปรแกรมช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษของตัวเองได้อีกทางหนึ่ง Paperrater จะช่วยระบุปัญหาหรือแสดงส่วนที่น่าสงสัยว่าอาจเขียนผิดเป็นต้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง

บรรณานุกรม
Swales & Feak (2012). Abstracts and the Writing of Abstracts. Michigan: University of Michigan Press

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Thai grads โดย http://thaigrads.wordpress.com/ อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ อยู่บนพื้นฐานของงานที่ thaigrads.wordpress.com.

About these ads
 

3 responses to “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

 1. Onxy On

  17/06/2013 at 3:29 pm

  ขอบคุณมากค่ะ

   
 2. Onxy On

  17/06/2013 at 3:40 pm

  ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้มากเลยค่ะ
  กำลังเริ่มเขียนเช่นกันค่ะ และเริ่มมึนๆงงๆอย่างที่สุดค่ะ

   
  • linguistmona

   17/06/2013 at 4:26 pm

   Thanks ka. Please find a lot of good example, it’s very useful. :)

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: