RSS

คลัีงเก็บรายวัน: 06/08/2012

รู้ไต๋โจรกรรมวิชาการตอนที่ 4

พูดถึงเรื่องโจรกรรมทางวิชาการ โมนาไม่ได้เขียนเรื่องพวกนี้นานมากได้แต่ร่างต้นฉบับไว้แล้วเก็บขึ้นหิ้งเนื่องจากไม่ค่อนมีเวลาเขียน สำหรับโมนาแล้วการเขียน blog โมนาไม่ได้มีเวลาเขียนมากเหมือนเมื่อก่อน เอาเป็นว่าวันนี้จะมาเขียนเรื่องแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Turn it in และแนะนำ web site ใหม่ๆ สำหรับการตรวจสอบเรื่อง plagiarism โดยตรง

  • ข้อดีของการใช้โปรแกรมตรวจสอบทางวิชาการคืออะไร?

สำหรับโมนาในฐานะนักศึกษาและคนทำงานวิชาการ โมนามองว่าการใช้่โปรแกรมตรวจสอบการโจรกรรมทางวิชาการนั้น เป็นการตรวจสอบเพื่อยกระดับงานเขียนของเรา  ขณะเดียวกัีนช่วยตรวจสอบว่าเรามีการอ้างอิงบรรณานุกรมได้ถูกต้องหรือไม่ มากกว่าเป็นการจับผิดงานเขียน น่าจะเรียกว่าเป็นการปรับคุณภาำพการเขียนของเรามากกว่า เช่น หากเราต้องอ้างอิงอาจใช้เครื่องหมายคำพูด (quotations) สรุปความ (summarize) และ เขียนใหม่ในแบบภาษาของเราเอง (paraphrase) เป็นต้น ไม่ใช่แทรกคำลงไปสองสามคำแล้วอ้างว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อความแล้ว ไม่ต้องให้เกียรติบุคคลที่ทำงานวิจัย หรือบุคคลที่ค้นคว่าก่อนเรา เป็นต้น

การคัดลอกแม้ว่าบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ แค่เอาความคิดมาหน่อยไม่เห็นจะเป็นไร แต่จริงๆ แล้วบทลงโทษนั้น มีตั้งแต่การเพิกถอนปริญญาบัตร ตลอดจนการถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับสิ่งที่ทุ่มเทมานั้นเสียเวลาเปล่าทั้งหมด ดังนั้นการใช้โปรแกรมตรวจสอบโจรกรรมทางวิชาการนั้นเป็นการรับรองอย่างหนึ่งว่าคุณทำงานวิจัยด้วยความสามารถ เขียนงานอย่างมีที่มา และให้เกียรติกับคนที่ทำงานวิจัยในสาขานั้น ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการปรับเพิ่มคุณภาพงานเขียนวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการให้มีคุณภาพมากขึ้น

โมนาได้มีโอกาสทดลองใช้ Turn it In ที่หลายๆมหาวิทยาลัยมีการใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งอนุญาตให้ผู้สอน และนักศึกษาตรวจสอบ และเปรียบเทียบบทความที่เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จุดเด่นของ Turn it in คือมีฐานข้อมูลเปรียบเทียบขนาดใหญ่ และบอกแหล่งที่มาว่าผู้เขียนอ้างงานมาจากที่ใด ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ทำการทดลองใช้แล้ว นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถให้ feedback งานเขียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งหากเป็นการสอนรูปแบบออนไลน์ ถือว่าน่าสนใจทีเดียว แต่ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่นจำเป็นต้องอบรมคนให้เข้าใจระบบ และงานเขียนประเภทไหนจึงเรียกว่าเป็นการละเมิดงานวิชาการ หากมหาวิทยาลัยนั้นมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การใช้ turn it in คงจะเป็นไปไม่ได้ และ turn it in ใช้ได้สำหรับงานเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

จากเหตุผลโมนามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นักศึกษาต้องมีความตระหนักรู้ในการเขียนงานทุกประเภท ไม่ใช่นึกอยากจะคัดลอกอะไรก็ได้ที่หาได้บน internet เป็นต้นเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือได้ทุกอย่าง และการให้ความสำคัญกับคนที่ศึกษาเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามเป็นเรื่องที่สำคัญ  แต่หากบางมหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ หรือขาดการสนับสนุน อาจเลือกใช้ freeware อย่าง Viper Anti Plagiarism ซึ่งมีการ update โปรแกรมใหม่และขยายฐานข้อมูล แต่เดิมก็มีปัญหาเรื่อง server ล่มบ่อย แต่พอมีการ update แล้วต้องลง Net Framework 4 ด้วย จึงสามารถใช้ได้  อีก web site หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว หรือเป็นทางเลือกเพื่มอีกทางหนี่ง

  นอกจากนั้นยังมี web site ใหม่ๆ เช่น   Plagtracker ที่ให้บริการตรวจเช็คบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จากฐานข้อมูลถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Turn it in อย่างน้อยที่สุดก็ยังสามารถ ระบุแหล่งที่มาได้ว่าบทความภาษาอังกฤษนั้นเอามาจากแหล่งใด โปรแกรมเหล่านี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบความคล้ายคลึงของเนื้อหาในบทความว่ามีความหมายหรือคล้ายคลีงกับบทความภาษาอังกฤษจากแหล่งอื่นๆ อย่างไรบ้าง โดยเน้นเป็นแถบสี หากพบว่ามีการลอกหรือมาเป็นต้น แต่ไม่ได้ upload paper ของเราไปอยู่บน internet แต่อย่างใด แม้กระทั่ง Turn It In ก็จะมีการถามว่ายินยอมให้ upload paper ไปไว้หรือไม่ สำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงาน โมนาขอแนะนำว่าอย่า upload ค่ะ

  • สำหรับบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทย จะตรวจสอบโจรกรรมทางวิชาการได้หรือไม่

  คำตอบคือได้ค่ะ ประเทศไทยก็มีบริการ web site ที่เรียกว่า anti kobpae ที่ตรวจได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สำหรับการตรวจสอบจะมีสองแบบคือการ upload file พวก doc หรือ text กับอีกประเภทคือการตรวจข้อความจำนวนไม่เกิน 5000 คำ  นับว่าเป็นการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (NECTEC) ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะ หากมีเวลาว่างโมนาจะมาอธิบายเรื่องช่องโหว่ของโปรแกรมเหล่านี้ และข้อจำกัดบางอย่าง รอติดตามค่ะ
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Thai grads โดย http://thaigrads.wordpress.com/ อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.อยู่บนพื้นฐานของงานที่ thaigrads.wordpress.com.

 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers